Čertova stěna

Symbolicky jsem na této scenérii zobrazil mléčnou dráhu, kterak zapadá za Čertovými skálami u Lidečka. Vytváří tak dojem, jakoby za těmito skálami byla obrovská skalní stěna vysoká až do nebe a nazval jsem ji Čertovou stěnou. Záměrně jsem celou kompozici situoval do podzimu, aby popředí  mělo hezky barevné listy stromů. Postavení mléčné dráhy odpovídá 9. říjnu ve 23h28m.

Delfín mezi moři

Tato scenérie ukazuje, mimo jiné, jedno malé hvězdné seskupení a to souhvězdí Delfína. Tento delfín je vyobrazen jako by přeskakoval malinký ostrov jménem Paržan veli nacházející se poblíž chorvatského ostrova Vis. Jde o pohled z pláže Zaglav východním směrem. Obraz jsem takto nazval neboť jsem symbolicky tuto astronomickou formu delfína vyobrazil mezi mořem klasickým a mořem  z hvězd jež tvoří mléčnou dráhu, procházející nad ním a chcete-li mořem z oblaků.

Není moře jako moře

Tento kompozit vznikl v podstatě jako taková alternativa k obrazu Brána do jiných světů, neboť na tomto obrazu je notná část oblohy zakrytá skálami. Touto scenérií chci ukázat nádheru mléčné dráhy  v okolí Střelce a Štíra z širšího pohledu. Je to pohled jižním směrem z pobřeží vesnice Milna na ostrově Vis.

Brána do jiných světů

Toto tajemství noci jest pohledem z pláže Stiniva ležící na ostrově Vis, která patří mezi nejhezčí pláže v Evropě. Tato pláž je tvořena skalní soutěskou, která je natočena směrem k jihu a tudíž se za ní každý den v jistý čas promítá mléčná dráha. Zviditelnil jsem tento okamžik na tomto kompozitu a nazval jej branou do jiných světů, neboť mi  připadá jako pomyslná brána do světa mořského Poseidonova a světů vzdálených vesmírných.

Štír vylézá ze skal

Obraz ukazuje jednu z nejhezčích a fotogenických oblastí oblohy a to v souhvězdí Štíra. Toto souhvězdí je situováno poblíž mléčné dráhy a tak obsahuje četné temné mlhoviny překrývající světlo hvězd ležících za nimi a další hezky barevné reflexní mlhoviny. U nás toto souhvězdí nikdy nevychází příliš vysoko nad obzor a navíc je nejlépe pozorovatelné v létě, kdy jsou krátké noci a to vše dost znesnadňuje jeho focení. Proto mi trvalo 3roky než jsem nafotil celé hvězdné pozadí jako mozaiku 10 polí pomocí objektivu Canon200mm. Zde jsem štíra jakožto v noci aktivní zvíře jeho nebeské zpodobnění symbolicky zobrazil, jak vylézá zpoza Sulovské skaly.

Na vrcholu a Koulelo se koulelo

Současně s kompozicí Zatmění měsíce a Súľovské skály jsem připravoval ještě další kompozice tohoto úkazu. Chtěl jsem zviditelnit fázi maximálního zatmění společně s vrcholem skály nebo tak podobně. Z mého pohledu hezká symbolika, vrcholící zatmění, jakoby na vrcholu skály. Tady musím zdůraznit, že jsem musel být dost přesný, co se výběru místa týče, aby měsíc procházel těsně nad skálou a navíc při středu zatmění. Z tohoto druhého pozorovacího místa jsem nakonec udělal potřebné snímky k vytvoření těchto kompozitů.  Na vrcholu pomocí SW ED-80 s 600mm ohniskem.  Měsíc v tento okamžik 22h 19m 13s byl necelé 2 minuty od středu zatmění. Koulelo se koulelo bylo snímáno přes Canon EF 200mm a pohled odpovídá času 22h 26m.200mm

Kvetoucí skála

Kompozit zachycuje planetární mlhovinu Rosetu jak vytváří dojem rozkvetlé skály nad  výčnělkem Čertových skal u obce Lidečko. Tato mlhovina tvarem připomíná květ růže, a proto jsem ji takto zviditelnil. Tuto kompozici jsem nosil v hlavě dost dlouho a netušil, že půjde realizovat tak blízko mému bydlišti. Aby jste rozuměli všechny obrazy zachycují jistou realitu a to takovou, že ony nebeské objekty zobrazené nad nějakým popředím, skutečně nad  tímto popředím takto zapadají nebo vycházejí. Samozřejmě z místa odkud bylo fotografováno popředí a to je vždy největší problém najít to správné místo.

Velká sněhová vločka

Tato kompozice zachycuje kulovou hvězdokupu M3, jak vychází nad zimní krajinou. S trochou představivosti připomíná sněhovou vločku a proto jsem ji takto zobrazil, jakoby  padala na zasněženou noční krajinu. Vše foceno přes zrcadlový dalekohled s průměrem objektivu 20cm a ohniskem 1m.

Zatmění Měsíce a Súľovské skály

Kompozice připravovaná v podstatě rok od chvíle kdy jsem vyfotografoval zatmění nad hradem Helfštýn a věděl jsem, že následující rok bude snad ještě hezčí nebeské divadlo. Tentokrát jsem chtěl čistě přírodní kompozici, nejlépe se skálou nebo podobně. A tak jsem přemýšlel a hledal místo ze kterého by šla vytvořit. Chtělo to výhled jihovýchodním směrem v dostatečné vzdálenosti tak, aby se při použití 600mm ohniska do záběru vlezl měsíc i se skálou. Vybranou lokalitu jsem navštívil už v květnu, kdy měl měsíc podobnou deklinaci jako při zatmění, abych našel to správné místo kam postavit stativ. Nakonec jsem měl ještě notný kus štěstí neboť při příjezdu do Bytče v den zatmění, kde jsem mněl zajištěný nocleh asi 1,5 hodiny před zatměním pršelo a obloha byla totálně zatažená. Nicméně se oblačnost stihla rozpadnout a já mohl pozorovat a fotit celý průběh zatmění.

 

Duchové hradu Beckov

 

Na této kompozici je zobrazen slovenský hrad Beckov společně se zapadajícím souhvězdím Labutě a mléčnou dráhou, která přes ni prochází. U tohoto obrazu bych rád připomenul, že tato kompozice, ale i všechny ostatní jsou odhalená tajemství noci, která nikdo nikdy neuvidí pouhým okem. Je to proto, že světlo samotných vesmírných objektů je velmi slabé, snímané mnohdy dlouhé hodiny a navíc překryté všudypřítomným světelným znečištěním. To že zde snímek prezentuji takto je záměr. Chci tím ukázat, jaká krása je schovaná za vším tím světelným smogem, jež vytváříme mnohdy zbytečným svícením. Pravda, pouhýma očima bychom to takto jistě neviděli, nicméně stříbrný pás mléčné dráhy zapadající nad Beckovem bychom vidět mohli.